top of page

אולטרסאונד הריון

שירותי המכון

מהי בדיקת אולטרסאונד היריון?

אולטרסאונד הריון הנה  בדיקת הדמיה רפואית באמצעות שימוש בגלי קול הנערכת על ידי גניקולוג. באמצעות האולטרסאונד  ניתן לסקור את העובר התפתחותו ואבריו  לרבות קבלת תמונות. בדיקות האולטרסאונד בהריון משמשות כאחד האמצעים החשובים והעיקריים על מנת להעריך את תקינות והתפתחות ההיריון והעובר. אולטרסאונד הריון כבר מזמן הפך לבדיקת שגרה המבוצעת מספר פעמים במהלך ההיריון. הבדיקה מאפשרת לגניקולוגים, לאבחן ולאתר מומים והפרעות בעובר ולעקוב אחר מהלך ההיריון והתפתחות העובר ובהתאם לצורך לבצע טיפול מוקדם.  בדיקת האולטרסאונד היא בדיקה לא מסוכנת שאינה כוללת קרינה מייננת, ועל כן ניתן לבצע אותה מספר פעמים במהלך ההיריון ללא חשש. הבדיקה מתבצעת בתחילת ההיריון על מנת להעריך מאפייני בסיס של ההיריון, במהלכו, על מנת לאתר מומים והפרעות, ובסופו, על מנת להתכונן לתהליך הלידה.

 

אולטרסאונד הריון

כיצד נערכת בדיקת אולטרסאונד הריון?

בדיקת האולטרסאונד הריון נערכת על ידי  גניקולוג מומחה לסקירה באמצעות מכשיר האולטרסאונד. מדובר במכשיר רפואי העובד על גלי קול בתדירות גבוהה. המכשיר שולח גלי קול אל עבר איברי העובר ומנתח את האותות שחוזרים אליו. אולטרסאונד המבוצע בהיריון, נערך באמצעות "מתמר" דרך הנרתיק או על גבי בטן האישה, באופן לא פולשני, שפולט ומנתח את גלי הקול. החזר גלי הקול מנותח על ידי המחשב במכשיר האולטרסאונד ומוצג על גבי הצג הנמצא בסמוך לאישה. אולטרסאונד דרך הנרתיק הנערך על ידי גינקולוג, (המכונה "אולטרסאונד טרנס-וגינלי") מגיע קרוב יותר לעובר, בעיקר בתחילת ההיריון כשהעובר נמצא עדיין באגן האישה, ולכן מציג תמונות ברזולוציה טובה יותר. בנוסף, אולטרסאונד טרנס-וגינלי מבוצע גם על מנת להעריך את אורך צוואר הרחם הנמצא בסמוך ללידה.

מדוע מבצעים אולטרסאונד בהיריון?

מכשיר האולטרסאונד מסייע לגניקולוג לסקור היטב על איברי העובר ולמצוא בעיות ומומים פוטנציאליים. איתור ואבחון מוקדם של מומים והפרעות שונות בנוסף לכך, בדיקת האולטרסאונד ולדעת האם מדובר בהיריון מרובה עוברים או אם מדובר בהיריון חוץ רחמי, ומאפשרת להעריך את ההיריון בתחילת הלידה. לקראת הלידה מסייעת הבדיקה להחליט איזה סוג לידה תתבצע. מעבר לתועלת הרפואית, מסייע מכשיר האולטרסאונד לגניקולוג להדגים את מראהו של העובר ומאפשר להורים העתידיים צפייה מרגשת בעובר הקרב ובא.

האם אולטרסאונד בהיריון מסוכן?

כאמור, מכשיר האולטרסאונד עובד על גלי קול – טכנולוגיה שאינה מסכנת את האישה או את העובר ואינה כוללת קרינה מייננת (בשונה ממכשירי דימות אחרים כמו CT או צילום רנטגן). הבדיקה ותיקה מאוד ועל כן מחקרי בטיחות בנושא מבוצעים כבר עשרות שנים ובספרות הרפואית נאספו עדויות רבות לכך שהבדיקה איננה מסוכנת כלל.

 

מתי מבוצע אולטרסאונד במהלך ההיריון?

אולטרסאונד הריון מבוצע מספר פעמים במהלך ההיריון: בדיקות השגרה הנפוצות הכוללות אולטרסאונד כוללות את הבדיקות הבאות:

אולטרסאונד הריון ראשוני

בדיקת אולטרסאונד ראשונית בהריון, זו הבדיקה הראשונה של העובר על ידי גינקולוג מומחה באמצעות מכשיר האולטרסאונד במהלכה ניתן להתבונן על העובר הקטן שזה עתה החל להתפתח. הבדיקה מבוצעת לרוב בין השבוע 7-10 ומטרתה בעיקר לוודא דופק בעובר, לבדוק את מספר העוברים, לוודא כי ההיריון אינו היריון חוץ רחמי, לקבוע את גילו המדויק ולמדוד את גודלו.

בדיקת אולטרסאונד הריון לשקיפות עורפית  

אולטרסאונד היריון לשקיפות עורפית היא בדיקה המבוצעת יחסית בתחילת ההיריון, בין השבוע ה-11 לשבוע ה-13 ו-6 ימים. מטרתה של הבדיקה היא אבחון מוקדם של תסמונות כמו תסמונת דאון. אולטרסאונד  שקיפות עורפית נערכת באמצעות מכשיר אולטרסאונד על ידי גניקולוג מומחה. באמצעות מכשיר האולטרסאונד הגניקולוג מודד  את עובי הצטברות הנוזלים בחלק האחורי של הצוואר העובר.

 

אולטרסאונד הריון לסקירת מערכות מוקדמת

בדיקת אולטרסאונד סקירת מערכות מוקדמת בהריון- מדובר  בבדיקה מקיפה הראשונה המתבצעת בהיריון לסקירת המערכות של העובר. במהלך בדיקה זו, הגניקולוגית עוברת באופן מדוקדק ומקיף על כלל מערכות הגוף של העובר ובוחנת הימצאות מומים והפרעות שונות העלולים לפגוע בהיריון או בהמשך חייו של העובר. הבדיקה מבוצעת בשבוע ה-13 עד השבוע ה-17 ומאפשרת לאתר באופן מוקדם יחסית את ההפרעות, כך שבמידה ומזהים מומים ניתן לקבל החלטות בנוגע להמשך ההיריון בשלב מוקדם.

אולטרסאונד הריון לסקירת מערכות מאוחרות

אולטרסאונד סקירת מערכות מאוחרות זהה לסקירת מערכות מוקדמת המתבצעת בשלב מאוחר יותר בהיריון במטרה לעקוב אחר התפתחות העובר ולמצוא מומים שהתפתחו במהלך התקופה שבין הסקירות. הבדיקה מבוצעת בין שבוע 20 לשבוע 24.

 

אולטרסאונד הריון סקירת מערכות שלישית

אולטרסאונד הריון לבדיקת גודל ומשקל, מבוצעת בשלבים מאוחרים יותר של ההיריון על מנת להעריך את התפתחות העובר ברחם מבחינת גודלו ומשקלו. הבדיקה מבוצעת לרוב בשבוע 30 עד השבוע ה-32.

 

אולטרסאונד הריון להערכות טרום הלידה

אולטרסאונד הריון להערכת טרום הלידה, נערך בעיקר החל משבוע 36, מבוצע בהתאם לשיקול דעת הגניקולוג, והערכת מצג העובר ומשקלו לקראת הלידה.

אולטרסאונד הריון לסקירה מכוונת

אולטרסאונד הריון לסקירה מכוונת נערך במידה ואחת הבדיקות יצאה לא תקינה, וכן לאתר מומים האופייניים לשלב זה של ההיריון. בדיקת אולטרסאונד מכוונת לאיבר/איברים הנדרשים לברור.

תוצאות בדיקת האולטרסאונד המיילדותי

בכל בדיקת אולטרסאונד הריון, הגניקולוג המומחה העורך את האולטרסאונד מסביר לנבדקת במהלך הבדיקה על הממצאים. כמו כן הוא מתעד ונותן לאישה את התוצאות בתום הבדיקה לרבות התיעוד לאולטרסאונד המיילדותי. כאשר ממצאי האולטרסאונד המיילדותי אינם תקינים הגניקולוג המומחה העורך את  בדיקת האולטרסאונד, יסביר על ממצאי האולטרסאונד וינחה את הנבדקת מה נדרש לעשות. יישנם מצבים שבעקבות האולטרסאונד, על האישה לבצע בדיקות נוספות, ולהיות במעקב במהלך ההיריון ו/או להתייעץ עם רופא ספציפי. ולעיתים הגניקולוג ישקול המלצה להפסקת היריון. מומלץ  לשמור על תוצאות בדיקות האולטרסאונד העוקבות אחר ההיריון.

 

אולטרסאונד הריון במכון רפואי נועם

במכון הרפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, תוכלו למצוא גינקולוגיות מומחיות בתחום האולטרה סאונד ובמעקב ההיריון בכל שלביו. הגניקולוגיות מציעות לנשים הרות לערוך מעקב היריון ואולטרסאונד פרטי להריון מסודרים ועקביים, ומוודאות שכל בדיקות האולטרסאונד נעשות ושלא נשכח דבר. במכון הרפואי נועם הנשים ההרות בידיים מקצועיות, בטוחות ומהימנות, הכול בשירות אדיב ויחס אישי לכל אישה. במכון קיים מכשור אולטרה סאונד בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ביותר, המאפשרת לראות את העובר בדו- ממד ותלת- ממד. הגינקולוגיות והצוות הרפואי קשובים לרווחת האישה, הם שומרים על בריאות העובר והאישה ההרה ומוודאים שהכול יתנהל כשורה בכדי שההיריון יעבור בשלום.

bottom of page