top of page

אולטרסאונד שקיפות עורפית

שירותי המכון

מהו אולטרסאונד שקיפות עורפית?

אולטרסאונד שקיפות עורפית (Nuchal Translucency Screening) היא בדיקה המבוצעת במהלך ההיריון ומשמשת לזיהוי ואיתור מוקדם של הפרעות התפתחותיות שונות בעובר אולטרסאונד  שקיפות עורפית נערכת על ידי גינקולוג ומבוצעת על ידי מכשיר אולטרסאונד הנעזר בגלי קול על מנת למדוד את עובי הצטברות הנוזלים בחלק האחורי של הצוואר של העובר המתפתח. עיבוי אזור זה יתר על המידה מקושר לתסמונת דאון, תסמונת אדווארדס (שילוש של הכרומוזום ה-18) ובעיות לב שונות. אולטרסאונד שקיפות עורפית נעשה בין השבועות ה-11 ל-13.5 להריון. לעיתים קרובות הבדיקה מתבצעת כחלק מבדיקת סקר משולבת בה מתבצעת במקביל בדיקת דם אימהי.  

אולטרסאונד שקיפות עורפית

מהי מטרת בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית?

מטרת בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית הינה גילוי מידת הסיכון של העובר לפתח מספר הפרעות התפתחותיות. בדיקת האולטרסאונד שקיפות עורפית מתבססת על הצטברות טבעית של נוזלים בעורפו של העובר אשר נעלמים עם התקדמות ההיריון. במחקרים שונים, נמצא קשר בין כמות הנוזלים המצטברת בעורפו של העובר לבין תסמונות כרומוזומליות ומבניות. בדיקה זו אינה מאפשרת גילוי וודאי של בעיה, אלא אך ורק מעלה חשד סביר להימצאות. תוצאה שאינה תקינה בבדיקת האולטרסאונד שקיפות עורפית מהווה נורת אזהרה עבור הגינקולוג המטפל ועבור ההורים לכך שקיים סיכון לתסמונות כרומוזומליות שונות. על מנת להגיע לאבחנה וודאית יש לבצע בדיקה רפואית כדוגמת בדיקת מי שפיר.

 

האם יש חשיבות למועד ביצוע בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית?

בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית מתבססת על קיומה של בצקת בעורפו של העובר, הנוצרת עקב הצטברות נוזלים טבעית. הבצקת נעלמת מעצמה באופן טבעי לאחר השבוע ה-15 להיריון. מכאן חשיבות מועד ביצוע הבדיקה אשר נקבע בדרך כלל בין השבוע ה-11 וה-13.5 להיריון. לאחר תקופה זו, הרקמה כולה מתעבה ולא ניתן יהיה להסיק דבר מהתוצאה המתקבלת.

כיצד מתבצעת בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית?

במהלך בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית  מבצע הגינקולוג את האולטרסאונד בו מחושב עובי עורפו של העובר על פי התמונה המתקבלת. במהלך האולטרסאונד, האישה ההרה שוכבת על הגב והגינקולוג מבצע מריחה של ג'ל על ביטנה ועל המתמר המיוחד של מכשיר האולטרסאונד. מטרת הג'ל הוא לשמש כתווך דרכו גלי הקול מסוגלים לעבור במקום להתפזר באוויר. גלי הקול יוצאים מהמתמר האולטרסאונד ונמדדים על ידו בעת חזרתם. אותם גלים שהצליחו לחזור אל המתמר מומרים על ידי המחשב לתמונה דינאמית שמאפשרת לבחון את מצבו של העובר ואת עובי עורפו. חשוב לציין כי על מנת לבצע את הבדיקה ולקבל תוצאה מדויקת, האם הנבדקת נדרשת להגיע עם שלפוחית מלאה ולהימנע מהתרוקנות טרם המדידה. ניתן להתפנות מיד לאחר ביצוע האולטרסאונד. הבדיקה מתבצעת בשיטה וגינאלית או ביטנית בהתאם לשיקול דעתו של הגינקולוג.

 

האם קיימים סיכונים נלווים לבדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית?

בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית נערכת על ידי גינקולוג מומחה לבדיקה זו ונחשבת לבדיקה בטוחה ולא ידוע על סיכונים הנגרמים בעקבות הבדיקה (ובעקבות הבדיקות הנלוות אליה). גלי הקול ממכשיר האולטרסאונד בטוחים לחלוטין ואינם יכולים לגרום נזק לאם או לעובר. כאמור, הסיכון בבדיקה זו הוא למעשה קבלת תשובה מדאיגה שעשויה להוביל לביצוע בדיקות נוספות בהמשך.

 

עד כמה מדויקת בדיקת אולטרסאונד שקיפות עורפית?

שיעור הדיוק של בדיקת אולטרסאונד השקיפות עורפית עומד על כ-70 אחוזים.. חשיבותה העיקרית של בדיקת האולטרסאונד השקיפות העורפית, היא בשיפור הדיוק הכללי של בדיקת הסקר המשולבת הכוללת סקר ביוכימי בטרימסטר הראשון, בדיקת חלבון עוברי  בטרימסטר השני .שילוב בדיקות השקיפות העורפית מאפשר, בתסמונות מסוימות, דוגמת תסמונת דאון, להגיע לדיוק של מעל 70 אחוזים. בביצוע של מספר בדיקות סקר לאורך ההיריון, וביניהן שקיפות עורפית, ניתן להגיע גם לדיוק של מעל 95 אחוזים.

 

אולטרסאונד שקיפות עורפית במכון רפואי נועם

במכון הרפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, תוכלו למצוא גינקולוגיות מומחיות בתחום האולטרה סאונד ובמעקב ההיריון בכל שלביו. הגניקולוגיות מציעות לנשים הרות לערוך מעקב היריון ואולטרסאונד  מעקב להריון ושקיפות עורפית מסודרים ועקביים. הן מוודאות שכל בדיקות האולטרסאונד נעשות ושלא נשכח דבר. במכון הרפואי נועם הנשים ההרות בידיים מקצועיות, בטוחות ומהימנות, הכול בשירות אדיב ויחס אישי לכל אישה. במכון קיים מכשור אולטרה סאונד בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ביותר, המאפשרת לראות את העובר בדו- ממד ותלת- ממד. הגינקולוגיות והצוות הרפואי קשובים לרווחת האישה, הם שומרים על בריאות העובר והאישה ההרה ומוודאים שהכול יתנהל כשורה בכדי שההיריון יעבור בשלום.

bottom of page