top of page

הצהרת נגישות - מכון נועם  לסקירת מערכות ובריאות האישה

הסדרי הנגישות במכון רפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה

מכון רפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה משקיע מאמצים ומקדם את נושא הנגישות תוך הבנה לצרכיו ולזכאותו של אדם עם מוגבלות לקבל שירות באותו מקום בו הוא ניתן לכלל הציבור. המשמעות היא התאמת שרותי מכון רפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, לכלל הלקוחות וכן שירות מותאם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

כלל עובדי מכון נועם יודעים אודות חובת החוק תוך דגש על איסור אפליה, מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה, על הסדרי הנגישות של החברה ללקוחות עם מוגבלות.

 

ניתן למצוא בבניין מריק בו נמצא מכון רפואי נועם

שירותים נגישים: בבניין נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה נמצאים שירותי נכים המותאמים למבקרים עם מוגבלויות.

חניות נכים: לרשות המטופלות ברכב נכים, קיימת חניות נכים מוסדרת ומסומנת בתחתית הבניין. בנוסף קיימות חניות נכים נוספות בחניונים הסמוכים. לתאום פתיחת השער לחניית הנכים, או לקירוב מטופל עם מגבלה לכניסה לבניין יש להתקשר ל0585686856

מעלית: בבניין נועם סקירת מערכות ובריאות האישה, מעלית נגישה.

משטחי אזהרה: מישושיים וחזותיים בגרמי המדרגות.

כניסות נגישות: הכניסות מותאמות למבקרים עם מוגבלויות. 

שימוש בקולנועית: ניתן להיכנס לבניין מריק ולמכון נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה עם קולנועית.

חיית שירות: ניתן להיכנס למכון נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה

עם חיית שירות.

באתר זה הוטמעו רכיבי נגישות הכוללים בין היתר

תקינה: האתר מותאם לצפייה ונתמך על ידי דפדפנים.

עיצוב: באתר הוטמעו עיצובים מותאמים לגולשים עם לקויות ראיה.

מבנה האתר: מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור.

תפריט הנגשה: באתר הותקן תפריט הנגשה, לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחה של כפתורי ההנגשה.

ניתן לפנות אלינו בנושא נגישות באחת הדרכים הבאות:

טלפון: 0546244544 097441155   

ווצאפ: 0546105269

דואר אלקטרוני:  contact@noamdoc.co.il

נגישות: למידע ו/או הצעות לקוחות בדבר התאמות נגישות ו/או שירותי עזר ניתן לפנות ישירות בדרכי התקשורת המופיעות לעיל.

bottom of page