top of page

סקירת מערכות מכוונת

שירותי המכון

מהלך ההיריון, כל אישה עוברת סדרת בדיקות אולטרסאונד לבחינת התפתחותו התקינה של העובר ולאבחון מומים ובעיות שונות. סקירת מערכות מכוונת הינה בדיקה המבוצעת במהלך ההיריון במידה וקיים חשש להתפתחות לא תקינה של אחת או יותר ממערכות העובר והיא אינה מהווה חלק מפרוטוקול הסקירות השגרתי.

 

מהי סקירת מערכות מכוונת?

סקירת מערכות מכוונת הינה בדיקת אולטרסאונד, הנעשית תוך התמקדות יסודית במערכת מסוימת או איבר ספציפי של העובר עקב חשש שיש בהם מום כלשהו או בעיה התפתחותית. לדוגמה, הבדיקה יכולה להתבצע תוך התמקדות במערכת ספציפית כמו לב, מוח, פנים, או אחרות. הבדיקה מבוצעת על ידי רופא גינקולוג מומחה לאולטרה סאונד, בדרך של אולטרסאונד בטני או וגינלי בהתאם לגיל ההיריון, התנוחה בה מצוי העובר וקריטריונים נוספים.

סקירת מערכות מכוונת

מה חשיבותה של הסקירה המכוונת?

מדובר בבדיקה שיש לה חשיבות רבה, שכן באמצעותה הגינקולוג המומחה לאולטרה סאונד עורך בירור קפדני ומדויק ככל האפשר, לצורך אימות או שלילה של ליקויים מבניים או התפתחותיים באיבר או מערכת ספציפיים. כמו כן, במידה והסקירה מאששת את קיומו של ליקוי כזה, היא מאפשרת לאפיין אותו באופן מפורט ומדויק, כך שהנבדקת תוכל לקבל ייעוץ מהימן לגבי משמעות הממצאים, חומרתם, השפעתם על המשך ההיריון ותופנה במידת הצורך לבדיקות נוספות או לטיפולים נדרשים. ברוב המקרים, סקירת מערכות מכוונת נעשית בידיהם המיומנות של רופאים גינקולוגיים מנוסים בתחום האולטרסאונד. זאת מכיוון  שביצועה דורש ניסיון עשיר ותוצאותיה מחייבות גיבוש החלטה לגבי חומרת הבעיה והמשך ההיריון.

מתי מבצעים סקירה מכוונת?

בדיקת סקירת מערכות מכוונת הנערכת על ידי גינקולוג מומחה בתחום יכולה להיערך לאורך ההיריון מהשלבים הראשונים של ההיריון ועד האחרונים. הסיבה לכך היא שמטרת סקירת המערכות המכוונת לבחון ולבדוק מערכת ספציפית מסוימת אצל העובר הנדרשת לבדיקה שלא כמו בסקירות אחרות.

איך מבוצעת סקירת מערכות מכוונת?

סקירת מערכות מכוונת נערכת על ידי גניקולוג  מומחה בגישה בטנית או נרתיקית או שילב בין שתי הבדיקות, בהתאם לשיקולו של הרופא הבודק, לגיל  ההיריון,  לתנוחה של העובר ועוד.

סקירת המערכות מכוונת לאבר ספציפי של העובר ששם עלולים להיות המום המולד לדוגמא: לב, עמוד שידרה, מוח. כול זאת על פי לקיחת אנמנזה, היסטוריה רפואית של ההיריון, על ידי הגניקולוג המומחה לסקירה, ממצאים חריגים שעלו בבדיקת אולטרסאונד, או סיבות אחרות. אולטרסאונד סקירת מערכות מכוונת כוללת סקירה האבר הנבדק של העובר, לרבות פירוט של האנטומיה, התפקוד ומדידה אורכית ורוחבית נפח היקף ושטח של כול אבר שנחשד ונבדק אצל העובר.

 

מהם ההבדלים בין אולטרסאונד סקירת מערכות מכוונת לשאר סקירות המערכות המתבצעות בהריון?

 

סקירת מערכות מכוונת נבדלת מסקירות מערכות אחרות הנעשות במהלך ההיריון במספר פרמטרים:

 1. מבוצעת מחוץ לפרוטוקול - בשונה מבדיקות אולטרסאונד הנעשות כחלק מהשגרה בכל הריון, כדוגמת סקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת, סקירת המערכות המכוונת אינה חלק מהפרוטוקול השגרתי. היא מבוצעת רק כאשר עולה חשש לקיומה של בעיה או קיומו של ממצא חריג כלשהו באחת ממערכות גופו של העובר.  |
   

 2. מחייבת הנחיה רפואית – בניגוד לסקירות ההיריון האחרות, שאינן מחייבות הפניה רפואית, סקירת מערכות מכוונת מחייבת הנחיה רפואית מטעם רופא הנשים המטפל. בבסיס ההנחיה עומד הצורך של הרופא הגינקולוג בבירור מעמיק ופרטני יותר של אחת ממערכות העובר עקב חשש מאפשרות של ליקוי או בעיה כלשהם.
   

 3. בדיקת אולטרסאונד סקירת מערכות מכוונת אינה תחומה בזמן/שלב כלשהו בהיריון – בניגוד לסקירות מערכות המומלצות לביצוע רק בטווח מסוים של שבועות ההיריון, כחלק מהמעקב אחר התפתחות העובר, את הסקירה המכוונת ניתן לבצע בכל שלב שבו עולה הצורך בביצועה. אין לה מועד מוגדר וספציפי אלא צורך בבחינת מערכת מוגדרת וספציפית.

 

האם יש צורך בהפניה של רופא לביצוע סקירת מערכות מכוונת?

יש צורך בהפניית רופא לבדיקה כי- בדיקת אולטרסאונד סקירה מכוונת הנערכת על ידי גניקולוג מומחה לסקירה מכוונת מבוצעת עקב ממצאים ו/ או חשדות שעולים בבדיקות סקירה קודמות כמו  מבנה ו/או גודל חריג של אבר אצל העובר, או חוסר סימטריה בין אברים ועוד המצריכים ברור יסודי יותר.

 

באיזה מצבים עולה הצורך בביצוע סקירת מערכות מכוונת?

 • כאשר קיימת היסטוריה משפחתית, שיש בה כדי להגביר את הסיכון לקיומו של מום ספציפי אצל העובר.

 • כאשר האם נחשפה לתרופות או לזיהומים שעלולים לפגוע בעובר. 

 • כשעולים ממצאים חריגים במסגרת בדיקת סקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת, המעלים חשד לקיום מום מבני או בעיה התפתחותית באיבר או מערכת כלשהי בגוף העובר.

 • כאשר בעת ביצוע מעקב אחר גדילת העובר, מתגלה הפרעה במדדי הגדילה.

 • כאשר בדיקות הסקר הביוכימי והחלבון העוברי מציגות ערכים בלתי תקינים, שיכולים להיקשר  להפרעה בהתפתחותם של אברים מסוימים בעובר. לדוגמה, בעקבות בדיקת חלבון עוברי שבה נמצא ערך גבוה של החלבון, נדרשת סקירת מערכות מכוונת למערכת העצבים המרכזית של העובר (מוח ועמוד שדרה), בשל סיכון למום פתוח בתעלת השדרה.  

 

מה משמעות ממצאים לא תקינים בסקירה מכוונת?

במידה ועולים ממצאים חריגים בסקירת המערכות המכוונות, קיימות אפשרויות שונות להמשך הטיפול, בהתאם לחומרת הממצאים. ישנם מקרים בהם יומלץ רק על המשך המעקב אחר הממצאים החריגים, לעיתים תוך התייעצות עם רופאים מומחים אחרים מתחום הגנטיקה, לב עובר, מוח עובר וכו'. אפשרות נוספת היא  הפניה לבדיקות לצורך בירור מעמיק יותר, כגון בדיקת מי שפיר, MRI, אקו לב עוברי, בדיקת זיהומים ועוד.

 

דוגמה לסקירת מערכות מכוונת במערכת העצבים המרכזית

במהלך ההיריון, לרוב בטרימסטר השלישי, עלולים להתגלות ממצאים מחשידים לגבי מומים במערכת העצבים המרכזית של העובר הכוללת את המוח ואת חוט השדרה. במקרים בהם יש ממצא חריג בדרגת חומרה כזו או אחרת, האישה תופנה על ידי הרופא המטפל לבדיקת אולטרסאונד של סקירת מערכות מכוונת למוח ולמערכת העצבים המרכזית של העובר. הבדיקה בוחנת מבנים במוח העובר באופן מפורט ויסודי, במטרה לוודא את תקינות התפתחות המוח, ובמקרה שמזוהה בעיה -  לשקול את האופציות הקיימות באותו שלב כדי להתכונן בצורה הטובה ביותר לטיפול בעובר או בתינוק שייוולד.

 

לסיכום, סקירת מערכות מכוונת

סקירת מערכות היא בדיקה חשובה ומיוחדת, הנבדלת במהותה משאר הבדיקות השגרתיות בהריון.

ההתמקדות היסודית באיבר או מערכת מסוימת של העובר מאפשרת לשלול או לאשר חשדות למומים או בעיות התפתחות באזור הנבדק ולגבש החלטות לגבי המשך ההיריון והלידה.

 

מכון רפואי נועם לסקירת מערכות מכוונת

מכון רפואי נועם הוקם  על ידי ד"ר אניטה סילבר רופאה גינקולוגית בכירה בעלת ניסיון רב ומומחית באולטרה סאונד מיילדות וגינקולוגיה ובריאות האישה. עובדות עם ד"ר אניטה סילבר  שתי רופאות מומחיות, ד"ר כנרת טננבאום מומחית בגינקולוגיה, מיילדות ואולטרסאונד הגינקולוגי  מבית חולים בלינסון  מומחית בתחום האולטרה סאונד  וד"ר אתי פיורה מומחית בגינקולוגיה, מיילדות ואולטרסאונד הגינקולוגי  מבית חולים מאיר בכפר סבא.

במכון  רפואי נועם נערכות בדיקות אולטרסאונד לסוגיהן לכל אורך כל שלבי ההיריון כל ידי רופאות מיומנות בעלות ניסיון רב תוך שימוש במכשור מקצועי שרות אדיב ויחס אישי לכל אחת.

bottom of page