top of page

אולטרסאונד הריון פרטי

שירותי המכון

את תקופת ההיריון מחלקים הרופאים לשלושה טרימסטרים, בכל טרימסטר חשוב לעבור מספר בדיקות המוודאות את המהלך התקין של ההיריון. כל בדיקות האולטרה סאונד נערכות על ידי גניקולוג המומחה לסקירת מערכות האישה, באמצעות אולטרסאונד, בגישה ביטנית או וגינלית, על פי שיקול דעתו של הרופא.

בבתי חולים וקופות חולים בדיקות האולטרסאונד הפרטית נערכות, לעיתים, על ידי טכנאית אולטרסאונד. אצלנו, במכון רפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, הבדיקות נערכות על ידי רופאות גינקולוגיות מומחיות בתחום האולטרסאונד.

בדיקות אולטרסאונד הריון פרטי בטרימסטר ראשון

הטרימסטר הראשון של ההיריון, כלומר השליש הראשון של ההיריון, מוגדר בין השבוע הראשון ועד הארבע עשר ונקרא גם, הריון צעיר. במהלך תקופה זו נערכות שתי בדיקות.

אולטרסאונד פרטי להריון

בדיקת אולטרסאונד הריון טרימסטר ראשון  

בדיקת האולטרה סאונד פרטית להריון טרימסטר ראשון, נערכת בין השבוע הראשון לשלוש עשרה, והבדיקה סוקרת את תקינות ההיריון. באולטרה סאונד פרטי להיריון, ניתן לראות בפעם הראשונה את העובר ואת הדופק שלו בתוך השק ההריוני ברחם. הגינקולוג המומחה לאולטרה סאונד מוודא ששק ההיריון קיים ושהעובר נמצא בתוך הרחם. בנוסף הגינקולוג סוקר את גיל ההיריון, מספר העוברים, מיקום העובר ברחם, גודלו ואורכו.

בדיקת שקיפות עורפית

בדיקת שקיפות עורפית נערכת בין השבוע האחד עשר לשבוע הארבע עשר. מטרת הבדיקה הנה להבחין האם קיים סיכוי מוגבר לתסמונת דאון או בעיות כרומוזומליות אחרות אצל העובר. בבדיקה זו מודדים את רוחב הנוזל מאחורי עורף העובר, בין העור לתת- עור. ככל שרוחב הנוזל צר יותר, הסיכון לתסמונת דאון יורד. בדיקת השקיפות העורפית יכולה לגלות כ- 60-70% מהעוברים הלוקים בתסמונת דאון.

בדיקות אולטרסאונד היריון פרטי בטרימסטר שני

הטרימסטר השני של ההיריון מוגדר בין השבוע הארבע עשר ועד השבוע העשרים וחמש. במהלך תקופה זו, חשוב שהאישה ההרה תעבור מספר בדיקות:

בדיקות אולטרסאונד פרטי להיריון סקירת מערכות מוקדמת

בדיקות אולטרסאונד פרטי להיריון- טרימסטר שני כוללת  בדיקת אולטרסאונד סקירת מערכות מוקדמת, הנעשית בשבוע הארבע עשר עד השישה עשר להיריון ומטרתה לבדוק ולסרוק את האנטומיה של העובר. הגינקולוג המומחה לאולטרסאונד הריון, מודד ובודק את כל חלקי גוף העובר והמערכות שלו, את מיקום השליה בגוף האישה ואת כמות מי השפיר. בדיקת אולטרסאונד פרטי להריון, סקירת מערכות  מוקדמת, כוללת סריקה של מבנה המח, הפנים, הגפיים, הלב, הבטן, הכליות, עמוד השדרה ואברי המין (בשלב זה ניתן לדעת את מין העובר).ביצוע סקירת מערכות מוקדמת מאפשרת לגלות מומים בעובר בשלב מוקדם של ההיריון.

בדיקות אולטרסאונד פרטי להיריון סקירת מערכות מורחבת / מאוחרת

בדיקות אולטרסאונד פרטי להיריון סקירת מערכות מורחבת/מאוחרת, נערכת במהלך הטרימסטר השני בין השבוע העשרים לשבוע העשרים וחמש. הבדיקה עוקבת אחר גדילתו  התקינה של העובר. בבדיקות אולטרסאונד פרטי להיריון סקירת מערכות מורחבת/מאוחרת, הגניקולוג  מומחה לאולטרה סאונד היריון, סוקר את כל המערכות האנטומיות המתפתחות של העובר. סקירת רברים אלו כוללת; תקינות המוח, הלב, האיברים הפנימיים, הגפיים, מערכת העיכול, מערכת השתן, עמוד השדרה ואיברי המין. כמו כן הגינקולוג  בודק את אורך צוואר הרחם של האישה ההרה היכול לנבא את האפשרות ללידה מוקדמת.

בדיקות אולטרסאונד הריון פרטי בטרימסטר שלישי

הטרימסטר השלישי של ההיריון מוגדר בין השבוע העשרים ושבע עד  הלידה.. במהלך השבועות הללו נערכות מספר בדיקות אולטרסאונד שמטרתן לעקוב אחר הגדילה התקינה של העובר:

בדיקות אולטרסאונד  פרטי להיריון טרימסטר שלישי

בדיקת אולטרסאונד פרטי להריון טרימסטר שלישי בוחנת את ההתפתחות של העובר הכוללת: משקל העובר, צמיחת מערכות הגוף של העובר, מבנה המוח בדגש על הצטברות נוזלים העלולים לגרום להרחבה של חדרי המוח, מבנה מערכת השתן. בדיקות אולטרסאונד היריון פרטי טרימסטר שלישי  מאפשרות לאבחן את מידת ההתפתחות התקינה  של העובר עד לסוף ההיריון. כמו כן האולטרסאונד להיריון טרימסטר שלישי, מאפשר סקירה  של  מערכות גוף העובר שלא התפתחו עד הסקירה המאוחרת, כמו גם מומים מולדים העלולים להתפתח בטרימסטר שלישי בלבד. כחלק מהבדיקות ניתן לשלב גם בדיקה המודדת את זרימת הדם בעורקי העובר והאם.

יש לציין כי באמצעות בדיקת האולטרסאונד להריון טרימסטר שלישי, אין אפשרות לסקור את כל האיברים של העובר וקשה לעיתים להתרשם מכלל מבנה הגוף, יחד עם זאת, אלו הן  בדיקות ממוקדות שנועדו לשלול מומים המתפתחים בשלב זה באברים מרכזיים אצל העובר.

 

בדיקות אולטרסאונד הריון פרטי סקירה מכוונת

בדיקת אולטרה סאונד פרטי  לסקירת מערכות מכוונת היא בדיקה המתבצעת כאשר עולה חשד לבעיה עוברית בבדיקת אולטרסאונד סקירת המערכות  או בבדיקות הדם הנלוות. הבדיקה מתרכזת באברים מסוימים. בדיקה זו  נערכת על ידי גינקולוג מומחה לאולטרסאונד היריון ויכולה להתבצע בכל שלב של ההיריון.

אולטרסאונד פרטי במכון רפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה 

במכון הרפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, תוכלו למצוא גינקולוגיות מומחיות בתחום האולטרה סאונד ובמעקב ההיריון בכל שלביו. הגניקולוגיות מציעות לנשים הרות לערוך מעקב היריון ואולטרסאונד פרטי להריון מסודרים ועקביים, ומוודאות שכל בדיקות האולטרסאונד נעשות ושלא נשכח דבר. במכון הרפואי נועם הנשים ההרות בידיים מקצועיות, בטוחות ומהימנות, הכול בשירות אדיב ויחס אישי לכל אישה. במכון קיים מכשור אולטרה סאונד בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ביותר, המאפשרת לראות את העובר בדו- ממד ותלת- ממד. הגינקולוגיות והצוות הרפואי קשובים לרווחת האישה, הם שומרים על בריאות העובר והאישה ההרה ומוודאים שהכול יתנהל כשורה בכדי שההיריון יעבור בשלום.

bottom of page