top of page

סקירת מערכות שלישית

שירותי המכון

מהי סקירת מערכות שלישית?

סקירת מערכות שלישית היא בדיקת אולטרסאונד המבוצעת על ידי גינקולוג המומחה בביצוע בדיקות אולטרסאונד בהיריון. בשנים האחרונות יותר ויותר נשים מבצעות סקירה מערכות שלישית מעבר לסקירה המוקדמת והמאוחרת,. סקירת המערכות השלישית, נערכת בטרימסטר (שליש) השלישי להיריון, לרוב בין השבוע ה-30 לשבוע ה-34. מדובר בבדיקה חשובה שעשויה לאתר מומים בעובר שלא ניתן היה לזהות בסקירות הקודמות והפרעות במי השפיר ובשליה.  הסקירה כוללת בדיקה של מערכות מסוימות בעובר  כגון – לב, ריאות, מוח, מערכת העיכול, מערכת השתן ומערכות נוספות. סקירת המערכות השלישית כוללת גם בדיקה של תקינות מי השפיר, מעריכה את  מצב השליה ומעריכה את אורך צוואר הרחם.

בהיריון מבוצעות 3 סקירות מערכות לאיתור מומים בעובר והפרעות בהיריון – סקירה מוקדמת, סקירה מאוחרת וסקירה שלישית. כל אחת מהסקירות הללו מבוצעת בטרימסטר (שליש) אחר של ההיריון וכל אחת יכולה לאתר מומים והפרעות שעדיין לא זוהו בסקירות האחרות

סקירת מערכות שלישית

מה החשיבות של סקירת מערכות שלישית?

סקירת מערכות שלישית היא בדיקה  חשובה הנעשית במהלך ההיריון, המאפשרת למצוא מומים והפרעות בעובר שלא ניתן היה למצוא בבדיקות הקודמות כמו בסקירות הקודמות ובבדיקת דיקור מי השפיר. מומים וסיבוכים רבים אצל העובר יכולים  להופיע רק בחלק האחרון של ההיריון. בסקירת מערכות שלישית  ניתן לאתר מומים והפרעות בעובר. הבדיקה מאפשרת  מעקב, יילוד מוקדם או התערבות במידת הצורך.

מה בודקים בסקירת מערכות שלישית?

המומים וההפרעות הנפוצים  אצל העובר המתגלים בסקירת מערכות שלישית כוללים לרוב הפרעות במוח, בשלד, בכליות, במערכת העיכול. הפרעות במוח העובר כוללות הגדלה של חדרי המוח, ראש קטן, הפרעות בהתפתחות מעטפת המוח ודימומים. הפרעות ומומים הקשורים למוח חשובות מאוד לאיתור וזיהוי מוקדמים, שכן כל הפרעה במוח עלולה להיות משמעותית מאוד בהמשך חייו של העובר. איתור של גמדות אצל העובר מתרחש גם כן בסקירת מערכות שלישית והפרעה נפוצה בכליות העשויה להיות מאותרת בסקירה זו היא הרחבה של אגני הכליה (הידרונפרוזיס). בנוסף להפרעות אלו, ניתן לאתר בסקירת מערכות שלישית, התפתחות לא תקינה של כלי הדם, הפרעות במעי כמו חסימה או הרחבה של לולאות מעי ומומי לב מסוימים.

בנוסף למומים והפרעות בעובר עצמו, סקירת המערכות השלישית כוללת גם בדיקה של כמות מי השפיר, השליה וצוואר הרחם. סקירת מי השפיר כוללת בדיקה אחר עודף או מיעוט מי שפיר. בדיקת השליה כוללת בדיקה של מיקום השליה, על מנת לשלול שליית פתח והפרעות נוספות בשליה. לעיתים נבדק גם אורך צוואר הרחם, על מנת לשלול אפשרות ללידה מוקדמת.

כיצד מבוצעת סקירת מערכות שלישית?

סקירת מערכות שלישית מתבצעת באופן דומה לסקירת המערכות המוקדמת והמאוחרת. סקירת מערכות שלישית היא בדיקת אולטרסאונד, בדיקה לא פולשנית המבוצעת באמצעות העברה של מתמר האולטרסאונד על בטן הנבדקת. לעיתים, על מנת לבדוק את אורך צוואר הרחם או במנחים מסוימים, מבוצעת הסקירה גם בגישה נרתיקית.

האם סקירת מערכות שלישית  אינה בסל הבריאות והאם מומלץ לבצע אותה?

בעשורים האחרונים הבדיקות הנערכות בהיריון עוברות מהפך - בדיקות חדשות נוספות וההיריון הופך למנוטר באופן מלא מתחילתו ועד הלידה. היתרונות הרבים של ניטור זה מסייע לגינקולוג לאתר מומים והפרעות במהלך ההיריון ומאפשר טיפולים שונים ולעיתים אף ניתוחים בעובר במהלך ההיריון. ככל שמצטבר מידע נוסף בספרות הרפואית על יתרונות הבדיקה, שכיחות ביצוע סקירת מערכות שלישית, הולכת וצוברת תאוצה. סקירת מערכות שלישית אמנם אינה בסל השירותים אך יתרונותיה משמעותיים ויש לה יתרונות רבים. כפי שבעבר הסקירה המוקדמת ובדיקות נוספות לא היו בסל הבריאות, יש המעריכים כי בעתיד גם בדיקה זו עשויה להיכנס לסל השירותים המאושר על ידי קופות החולים.

סקירת מערכות שלישית במכון הרפואי נועם

במכון הרפואי נועם לסקירת מערכות ובריאות האישה, גינקולוגיות מומחיות בתחום האולטרה סאונד ובמעקב ההיריון בכל שלביו. הגניקולוגיות עורכות מעקב היריון ואולטרסאונד פרטי להריון באופן מסודר ועקביי ומוודאות שכל בדיקות האולטרסאונד נעשות ושלא נשכח דבר. במכון הרפואי נועם הנשים ההרות בידיים מקצועיות, בטוחות ומהימנות, הכול במקצועיות רבה, שירות אדיב ויחס אישי לכל אישה. למכון רפואי נועם מכשור אולטרה סאונד בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ביותר, המאפשרים לראות את העובר בדו- ממד ותלת- ממד. כל זאת במטרה שההיריון יתנהל כשורה יעבור בשלום.

bottom of page